Now showing items 1-20 of 32

  • Аналітична складова макрофінансових індикаторів сталого розвитку 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
   Метою статті є дослідження макрофінансових індикаторів країни як інструменту інформування щодо змін у розвитку її економічної та фінансової сфер. Обґрунтовується необхідність макрофінансових індикаторів на всіх етапах ...
  • Бюджет держави, як інструмент макроекономічного регулювання 

   Джабраілова, Жанетта; Dzhabrailova, Zhanetta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
   Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади реалізації бюджетної політики з метою макроекономічного регулювання. Об’єктом дослідження виступають бюджетні ресурси як джерела забезпечення державного бюджету як ...
  • Бюджетна система 

   Кондратюк, Сергій Якович; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Коломієць, Ганна Богданівна; Коломиец, Анна Богдановна; Малік, Євгенія Олександрівна; Малик, Евгения Александровна; Сафонова, Людмила Дмитрівна; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У навчальному посібнику в інтегровано-структурованому вигляді подано: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи і джерела доходів бюджетів і напрями та форми бюджетних видатків, фінансування ...
  • Бюджетна система 

   Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, V. M.; Федосов, Виктор Михайлович; Кондратюк, Сергій Якович; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Опарін, Валерій Михайлович; Опарин, Валерий Михайлович; Тимченко, Олена Миколаївна; Тимченко, Елена Николаевна; Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Гладченко, Лідія Петрівна; Гладченко, Лидия Петровна; Малік, Євгенія Олександрівна; Малик, Евгения Александровна; Бабіченко, Віктор Володимирович; Бабиченко, Виктор Владимирович; Бойко, Світлана Василівна; Бойко, Светлана Васильевна; Булгакова, Світлана Олексіївна; Булгакова, Светлана Алексеевна; Гошовська, Валентина Василівна; Гошовская, Валентина Васильевна; Колот, Олена Анатоліївна; Колот, Елена Анатольевна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Кучер, Галина Вікторівна; Кучер, Галина Викторовна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна; Куць, Яніна Сергіївна; Льовочкін, Сергій Володимирович; Лёвочкин, Сергей Владимирович; Павлюк, Клавдія Василівна; Павлюк, Клавдия Васильевна; Савчук, Наталія Володимирівна; Савчук, Наталия Владимировна; Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович; Цибок, Валентина Олександрівна; Цыбок, Валентина Александровна; Юрій, Сергій Ілліч; Yuriy, S.; Юрий, Сергей Ильич; Юхименко, Максим Петрович; Юхименко, Петро Іванович; (Київ : Центр учбової літератури; Тернопіль : Економічна Думка, 2012)
   У підручнику з урахуванням «Бюджетного кодексу» і «Податкового кодексу» висвітлюються питання теорії та практики формування й використання бюджету, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Всебічно ...
  • Бюджетна система України: тренінг-курс 

   Кондратюк, Сергій Якович; Опарін, Валерій Михайлович; Жибер, Тетяна Василівна; Малік, Євгенія Олександрівна; Коломієць, Ганна Богданівна; Кучер, Галина Вікторівна; Хлівний, Володимир Кирилович; Мацук, Зоряна Андріївна (ДННУ "Академія фінансового управління", 2012)
   У навчальному посібнику в структурованому вигляді подано: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи і джерела доходів бюджетів та напрями і форми бюджетних видатків, фінансування та кредитування ...
  • Бюджетний менеджмент 

   Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Кондратюк, Сергій Якович; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Опарін, Валерій Михайлович; Опарин, Валерий Михайлович; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Сафонова, Людмила Дмитрівна; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович; Максименко, Андрій Анатолійович; Максименко, Андрей Анатольевич; Фельдгольц, Максим Миколайович; Фельдгольц, Максим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   Практикум з бюджетного менеджменту є логічним продовженням підручника і слугує його активному засвоєнню. За допомогою різних типів завдань у навчальному посібнику висвітлюються практика й організація роботи з бюджетного ...
  • Бюджетний менеджмент 

   Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, V. M.; Федосов, Виктор Михайлович; Романенко, Олена Романівна; Romanenko, O.; Романенко, Елена Романовна; Тимченко, Олена Миколаївна; Timchenko, O.; Тимченко, Елена Николаевна; Кондратюк, Сергій Якович; Kondratuyk, S.; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Льовочкін, Сергій Володимирович; Lyovochkin, S.; Лёвочкин, Сергей Владимирович; Сафонова, Людмила Дмитрівна; Safonova, L.; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Бабич, Т.; Babich, T.; Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, V. M.; Опарин, Валерий Михайлович; Гладченко, Лідія Петрівна; Gladchenko, L.; Гладченко, Лидия Петровна; Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponuyk, M.; Гапонюк, Николай Анатольевич; Золотько, І.; Zolotko, I.; Андрущенко, В.; Andrushchenko, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
   У підручнику висвітлюється організація роботи із складання і виконання бюджету. Детально характеризується бюджет як об’єкт управління, його доходи, видатки та структура. Наведена система органів оперативного управління ...
  • До питання про бюджетування у Франції 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Магістр і організаційні форми його підготовки 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Макрофінансова стабілізація в Україні: проблеми і напрями 

   Савчук, Володимир Сафронович; Федосов, Віктор Михайлович; Опарін, Валерій Михайлович; Хлівний, Володимир Кирилович; Романенко, Олена Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-25)
   У збірнику розглянуто засади формування конкурентноспроможного фахівця фінансової галузі за допомогою інноваційних технологій навчального процесу на основі тез доповідей учасників конференції – студентів вищих навчальних ...
  • Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу 

   Савчук, Володимир Сафронович; Федосов, Віктор Михайлович; Опарін, Валерій Михайлович; Хлівний, Володимир Кирилович; Романенко, Олена Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-29)
   У збірнику розглянуто засади формування конкурентноспроможного фахівця фінансової галузі за допомогою інноваційних технологій навчального процесу на основі тез доповідей учасників конференції – студентів вищих навчальних ...
  • Мито як фіскальний та регулювальний інструмент держави 

   Онопа, Вікторія Валеріївна; Onopa, Victoriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Предмет дослідження – механізм функціонування митного оподаткування в умовах інтеграції. Об'єкт дослідження – мито як податок. Метою магістерської роботи є поглиблений теоретичний огляд та систематизація загальних принципів ...
  • Місцеві фінанси у схемах і таблицях 

   Яцюта, Валерій Петрович; Яцюта, Валерий Петрович; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна; Малік, Євгенія Олександрівна; Малик, Евгения Александровна; Гризоглазов, Денис Валерійович; Грызоглазов, Денис Валерьевич; Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Гапонюк, Микола Анатолійович; Гапонюк, Николай Анатольевич; Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович; Волковський, Євген Ігорович; Волковский, Евгений Игоревич; Телятников, Вадим Миколайович; Телятников, Вадим Николаевич; Бадида, М. П.; Ріпа, М. Б.; Мороз, Олександр Семенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У навчальному посібнику висвітлюються основні складові та засади організації місцевих фінансів. Детально характеризуються місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади, їх доходи, видатки, фінансове ...
  • Оподаткування фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та напрямки його вдосконалення в Україні 

   Сокол, Владислава Миколаївна; Sokol, Vladislava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-08)
   Предметом дослідження є механізм оподаткування фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Об’єктом дослідження виступає система оподаткування фізичних осіб-підприємців. Мета дипломної роботи полягає у ...
  • Оподаткування юридичних осіб в Україні та його удосконалення 

   Цимбала, Руслан Мар’янович; Tsymbala, Ruslan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-02-11)
   Система оподаткування юридичних осіб в Україні істотно впливає на формування дохідної частини бюджетів всіх рівнів, які утворюють державну скарбницю країни. Податкова система, що діє в нашій країні, не сприяє ефективному ...
  • Податкова система 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Хлевной, Владимир Кириллович; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Сибирянская, Юлия Владимировна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Пислиця, Анна Віталіївна; Пислица, Анна Витальевна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна; Лісовенко, Віталій Васильович; Лисовенко, Виталий Васильевич; Кондратенко, Мирослава Борисівна; Кондратенко, Мирослава Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Дане видання покликане допомогти в набутті вмінь щодо застосування положень діючого податкового законодавства під час нарахування та сплати податків, а також створення належного методичного забезпечення для проведення ...
  • Податкова система 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Тимченко, Олена Миколаївна; Timchenko, O.; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Пислиця, Анна Віталіївна; Пислица, Анна Витальевна; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Коновалова, Інна Миколаївна; Коновалова, Инна Николаевна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Кондратенко, Мирослава Борисівна; Кондратенко, Мирослава Борисовна; Лісовенко, Віталій Васильович; Лисовенко, Виталий Васильевич; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У навчально-методичному посібнику систематизовано теоретичні та методологічні основи оподаткування, наведено програму курсу, методичні поради до самостійного вивчення тем курсу, термінологічний словник, плани практичних ...
  • Податок на прибуток підприємств: вдоконалення механізму справляння та адміністрування 

   Вовк, Віктор Вікторович; Vovk, Viktor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-02-11)
   Реформування податкової системи України потребує вивчення досвіду розвинутих країн, податкові системи яких мають багатолітню історію. В системі адміністрування податку на прибуток, вважаємо за необхідне використовувати ...
  • Податок на прибуток страховиків: шляхи вдосконалення 

   Гаманкова, Ольга Олексіївна; Хлівний, Володимир Кирилович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті йдеться про розвиток та вдосконалення системи оподаткування страхових компаній податком на прибуток в Україні; проаналізовано проблеми чинного порядку оподаткування страховиків податком на прибуток і розглянуто ...
  • Реалії прогнозування податкових надходжень бюджету в Україні 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2011)
   У статті оцінено стан процесу прогнозування податкових доходів бюджету в Україні; зазначені чинники, які визначають якість прогнозування податкових надходжень бюджету; обгрунтовано доцільність аналізу негативних факторів, ...