Now showing items 1-12 of 12

  • Болонський процес в інформаційному суспільстві 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Вдосконалення регуляторного механізму навчальної стратегії 

   Шарапов, Олександр Дмитрович; Шарапов, Александр Дмитриевич; Красюк, Юлія Миколаївна; Красюк, Юлия Николаевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Шабалина, Ирина Васильевна; Кравченко, Володимир Георгійович; Кравченко, Владимир Георгиевич; Лимаренко, Микола Павлович; Лимаренко, Николай Павлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Використання дистанційних технологій для організації самостійної роботи студентів очної форми навчання 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-05)
  • Деякі можливості розвитку системи оцінювання знань з інформатики 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  • Можливі підходи до забезпечення творчої складової навчання 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Організація перевірки знань за допомогою системи «Екзаменатор» 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Шабалина, Ирина Васильевна; Брусіловський, В. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
  • Реалізація електронного журналу поточної успішності студентів засобами MS Excel 

   Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Формалізація оцінювання пізнавальної активності студентів 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
  • Інформатика в економічній освіті 

   Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання 

   Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Подано навчально-методичне забезпечення основних тем дисципліни «Інформатика»: робота на персональному комп’ютері в середовищі ОС Windows і в комп’ютерних мережах, використання додатків пакета MS Office для організації та ...
  • Інформатика: комплексні кейси 

   Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та ...
  • Інформатика: інноваційні технології навчання 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна; Шабаліна, Ірина Василівна; Shabalina, Iryna; Шабалина, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Практикум дає можливість закріпити знання, засвоєні на лекціях або під час самостійного опрацювання навчального матеріалу та формувати відповідні уміння та навички використання відповідних програмних засобів для вирішення ...