Now showing items 1-17 of 17

  • Банківська система України: інституційні зміни та інновації 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Боришкевич, Олена Володимирівна; Боришкевич, Елена Владимировна; Гойванюк, М. П.; Осадчий, Євгеній Сергійович; Осадчий, Евгений Сергеевич; Іванова, Тетяна Георгіївна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадиевна; Карчева, Ганна Тимофіївна; Карчева, Анна Тимофеевна; Козлов, Владислав Ігорович; Бєгун, Катерина Анатоліївна; Бегун, Екатерина Анатольевна; Суторміна, Альона Миколаївна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Горбатюк, Лілія Анатоліївна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Карчева, Ірина Яківна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації ...
  • Вплив доходів населення на формування заощаджень 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-17)
   У статті розглянуто вплив доходів населення на його заощадження. На основі статистичної інформації проаналізовано рівень, динаміку доходів, заробітної плати, заощаджень населення України.
  • До питання змін доходів населення 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-06-17)
   The structure of sources of profits of population is examined. It is certain that an ettlings and pensions come forward basic sources. An increase of stake of ettlings is the appropriate result of the economy growing, ...
  • Заощадження населення України: формування та залучення в банки 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Ludmyla; Примостка, Людмила Александровна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У монографії системно досліджено теоретичні положення і концептуальні засади формування заощаджень та практичні аспекти їх залучення в банківську систему. Виявлено та досліджено мотиви і фактори, що впливають на ощадну поведінку ...
  • Запровадження активних методів навчання при вивченні курсу «Гроші та кредит». 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Кредитування банками домогосподарств 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-12)
   У статті розглянуто основні напрями кредитування українськими банками домогосподарств в докризовий період, виявлені проблеми сучасного стану споживчого кредитування.
  • Методологія складання грошово-кредитної та банківської статистики 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-15)
   In the article principles of construction of money-and-credit and bank statistics, basic determinations and classifications of financial assets, are expounded taking into account recommendations IMF.
  • Нефінансові корпорації як об’єкт банківського кредитування 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-01)
   У статті здійснено дослідження напрямів та обсягів кредитів, наданих банками нефінансовим корпораціям. Визначені основні тенденції, які склалися у сфері кредитування нефінансових корпорацій.
  • Основні аспекти фінансування інноваційної діяльності в Україні 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Оцінка рівня концентрації на ринку банківських депозитних послуг населенню 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-13)
   У статті надано оцінку рівню концентрації банків України на ринку депозитів населення. Розглянуто основні напрями формування депозитної стратегії банків-лідерів, що забезпечують їм конкурентну позицію на ринку депозитних ...
  • Проблема морального ризику, повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень населення 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-03)
   У статті розглянуто основні проблеми неповернення заощаджень населення, накопичений до 1992 року, запропоновано шляхи вирішення цієї важливої соціально-економічної проблеми, затягування вирішення якої за інерцією провокує ...
  • Проблеми забезпечення потреб банків ресурсами 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
  • Підвищення ролі аналізу кредитоспроможності позичальника в сучасних умовах 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
   У статті розглянуто посилення ролі аналізу кредитоспроможності позичальників українськими банками в умовах сучасної фінансової кризи.
  • Роль банків у формуванні організованих заощаджень населення 

   Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Александровна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (Видавництво "Знання", 2013-10-25)
   Обґрунтовуються напрями активізації процесів акумулювання заощаджень населення, стимули перетворення заощаджень в організовану форму для подальшої трансформації в інвестиційні ресурси. Акцент зроблено на ролі банківських ...
  • Роль ФГВФО в забезпеченні стабільності депозитної бази банків 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-04)
   У статті розглянуто вплив ФГВФО на зміну депозитів фізичних осіб у банках України. На основі статистичної інформації проаналізовано динаміку зміни обсягів і структури депозитів.
  • Сучасний стан кредитування населення в Україні 

   Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-04)
   У статті розкриті окремі теоретичні аспекти напрямів кредитування населення. Досліджений сучасний стан і тенденції, що склалися у сфері кредитування населення, а також визначені основні причини, що впливають на її розвиток.
  • Фактори впливу на розвиток ринку платіжних карток в Україні 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-29)
   У статті досліджені основні фактори, які мають вплив на довгостроковий розвиток ринку платіжних карт в Україні за допомогою PEST-аналізу.