Now showing items 1-20 of 51

  • Analysis of peculiarities and prospects of development of Ukraine in the concept of «Industry 4.0» 

   Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, Vita; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна (НВП ПП «Технологічний Центр», 2018)
   The object of research is the process of formation and peculiarities of application of the concept of «Industry 4.0» as an integral part of the modern economic worldview in Ukraine. But applying the concept «Industry 4.0», ...
  • Aspects of alternative energy development in the context of the energy savings of the country 

   Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, Vita; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна (Mykolas Romeris University, 2019)
  • Digital transformation of business as a key driver of the technological change 

   Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, Vita; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Energy efficiency of enterprises as a key factor in the development of the country's economy 

   Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, Vita; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна; Revutska, Nataliia; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Vashchyshyn, Andrii (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2019)
   The transition to alternative energy sources requires a long period, attracting significant investments in the process of creating and developing environmentally friendly fuels. Creating an environmentally safe, ...
  • Mechanisms of environmental taxation in transition globalizing economies 

   Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Zhеmba, Alla; Жемба, Алла Йосипівна; Жемба, Алла Иосифовна (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2017)
   The authors affirm that with the globalization of the world economy it is necessary to introduce the mechanism of environmentally sustainable economic functioning of the country. The article maintains that active use of ...
  • Perspectives of using alternative energy sources in Ukraine in the context of increasing energy efficiency in Europe 

   Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Zhemba, Alla; Жемба, Алла Йосипівна; Жемба, Алла Иосифовна; Revutska, Nataliia; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Burma, Yulia; Бурма, Юлія (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
   The article is devoted to the issues of the functioning and development of energy in each country, caused mainly by the economic expediency of renewable energy and the requirements of energy independence. Also, the article ...
  • Аналіз тенденцій і перспектив розвитку підприємств харчової промисловості України 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла Йосипівна; Zhеmba, A. I.; Жемба, Алла Иосифовна; Пономарьова, Юлія Ігорівна; Ponomarova, Y. I.; Пономарёва, Юлия Игоревна (Національний університет “Львівська політехніка”, 2017)
   Аналізується діяльність підприємств харчової промисловості у нестійких економічних умовах. Проаналізовано основні фінансові результати підприємств та динаміка інвестицій в харчову промисловість. Розглянуто загальні тенденції ...
  • Аспекти соціальної відповідальності бізнесу у конфліктні часи 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Савощенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто особливості поведінки компанії та її соціальної відповідальності у конфліктні часи. Визначено основні стратегії поведінки бізнесу в умовах конфлікту.
  • Аспекти та пріоритети стійкого розвитку підприємств 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Lyudmyla; Долгова, Людмила Ивановна (Одеський національний економічний університет, 2015-09-18)
  • Виконання розрахункової самостійно-індивідуальної роботи як один із критеріїв оцінювання поточної успішності студентів 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Вплив міграції людських ресурсів на економічний розвиток країн 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Бурма, Юлія; Burma, Yulia (Львівська економічна фундація, 2018-03)
   У статті розглянуто різні підходи до пояснення поняття «міграція людських ресурсів»; виділяються фактори та наслідки міграції; досліджується взаємозалежність між міграцією та економічним розвитком країн; проаналізовано ...
  • Впровадження концепції бережливого виробництва: теоретичні та прикладні аспекти 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Рєпін, Кирило С.; Riepin, Kirill (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   В умовах глобалізації світової економіки в Україні виникає необхідність формування прогресивних моделей розвитку підприємства, таких як концепція бережливого виробництва. В роботі досліджено теоретичні аспекти розвитку ...
  • Впровадження принципів CSR у підприємницьку діяльність 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Подолян, Т. В. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018-04-23)
  • Досвід формування соціального підприємництва в країнах Європи і США 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Нотевський, Євгеній В’ячеславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Дуброва, Оксана Станіславівна; Дуброва, Оксана Станиславовна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відповідно до ...
  • Економіка підприємства 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   У навчально-методичному посібнику відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Разом з розгорнутою ...
  • Економічна безпека бізнесу 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleg; Швыданенко, Олег Анатольевич; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У навчальному посібнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено сутність, роль та передумови формування економічної безпеки підприємств. Докладно ...
  • Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Савощенко, О. О.; Savoshchenko, O. O.; Жемба, Алла Йосипівна; Zhеmba, Alla; Жемба, Алла Иосифовна (Хмельницький національний університет, 2017)
   У статті визначено сутність бізнес-етики, корпоративної поведінки та корпоративної репутації як важливих елементів соціальної відповідальності. Розглянуто бар’єри, що перешкоджають етичному веденню бізнесу в Україні та ...
  • Краудфандинг – один із сучасних напрямків фінансування інновацій малого та середнього бізнесу 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Бурма, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
   У роботі досліджено один із основних напрямків фінансування інновацій малого та середнього бізнесу – краудфандинг. Запропоновано основні кроки та платформи для збору коштів задля реалізації проектів.
  • Методи оцінювання якості знань студентів у системі організації навчального процесу 

   Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)