Now showing items 1-8 of 8

  • Антикризові заходи центральних банків провідних країн світу 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych; Щеглюк, Максим Сергеевич (Тернопільський національний економічний університет, 2014-05-16)
   Вступ. В умовах сьогодення, коли спостерігається нестабільність світових фінансових ринків та банківського сектору, для провідних держав світу актуальним є питання стабілізації ситуації за допомогою впровадження комплексної ...
  • Незалежність центрального банку в умовах фінансової інтеграції 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
   У статті розглянуто основні принципи визначення незалежності центрального банку з урахуванням світових показників та індексів. Деталізовано підходи та критерії для аналізу індексів політичної та економічної незалежності ...
  • Політика рефінансування банків: вітчизняна практика та міжнародний досвід 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті розглянуто основні принципи використання політики рефінансування центральним банком комерційних банківських установ. Проведено аналіз ефективності застосування механізмів рефінансування та їх обсяги з 2008 по 2014 ...
  • Пріоритетні функції центральних банків та особливості їх реалізації в умовах фінансової інтеграції 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych; Щеглюк, Максим Сергеевич; Довгань, Є. І.; Dovhan, E. I. (Херсонський державний університет, 2015)
   У статті досліджено особливості функціонування центральних банків ряду європейських країн в умовах фінансової інтеграції, зокрема: Німецького федерального банку, Банку Франції, Банку Англії, Банку Польщі та Центрального ...
  • Підвищення транспарентності національного банку України як важливий фактор забезпечення стабільності банківської системи 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто питання транспарентності центрального банку, яка включає: політичну (транспарентність цілей економічної політики); економічну (розкриття інформації про економічні дані, моделі і прогнози); процедурну ...
  • Розвиток банківського регулювання та нагляду в умовах Європейської інтеграції 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych; Щеглюк, Максим Сергеевич (Одеський Міжнародний гуманітарний університет, 2015)
   Досліджено методологічні та практичні аспекти розвитку банківського регулювання і нагляду в Україні в умовах європейської інтеграції. Проаналізовано особливості застосування у вітчизняній банківській системі принципів ...
  • Світова практика реалізації грошової політики кількісного пом’якшення 

   Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015-04)
  • Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку 

   Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym Sergiyovych (Навчально-науковий інститут "Економіки та менеджменту", 2014-11)
   У статті виокремлено визначення, мету, напрями та цілі грошово-кредитної політики ЄЦБ, вивчено феномен інфляції та показано, як ЄЦБ здійснює заходи щодо її регулювання. Досліджено положення Договору про функціонування ...