Now showing items 1-5 of 5

  • Геометричні та алгебраїчні фрактальні методи в інформаційних технологіях обробки і аналізу потоків даних 

   Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
  • Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetyana; Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Щекань, Надія Петрівна; Tshekan’, Nadezhda (Видавничий дім «Інжек», 2015)
   Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві. Проілюстровані області еластичності функції, яка описує основне виробництво.
  • Коротко про розвиток числа 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Щекань, Надія Петрівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-04)
   У статті розглядається еволюція історичного розвитку поняття числа, його алгебраїчне зображення і розширення на множини цілих, дійсних і комплексних чисел. Приведено прізвища видатних математиків, завдяки яким ми маємо ...
  • Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Шапошник, Олена Л.; Shaposhnik, Olena; Щекань, Надія Петрівна; Schekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Розглянуто керування ризиками в процесі міжнародного кредитування включає різні методики і дії, які банк може використовувати з метою зменшення, зокрема, процентного ризику – зниження власних засобів у результаті несприятливих ...
  • Новий погляд на зміст програми курсу вищої математики для економістів з позиції студентоцентрованого підходу 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Щекань, Надія Петрівна; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)