Now showing items 1-20 of 54

  • Small business financing in islamic economic doctrine 

   Subochev, O.; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018)
  • Активізація інвестиційного процесу в Україні 

   Майорова, Тетяна Володимирівна; Диба, Михайло Іванович; Онишко, Світлана Василівна; Козак, Юрій Іванович; Ляхова, Олена Олександрівна; Онікієнко, Сергій Володимирович; Смірнова, Ольга Олегівна; Ходакевич, Сергій Іванович; Шевченко, Ольга Георгіївна; Диба, Олександр Михайлович; Максимович, Валерія Іванівна; Осадчий, Євгеній Сергійович; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Мякишевська, Олена Миколаївна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Шокало, Т. П.; Шуплат, Олена Михайлівна; Власова, Інна Володимирівна; Крук, Володимир Вікторович; Нагорна, Ольга Валеріївна; Петренко, Ірина Павлівна; Гладчук, Ксенія Миколаївна; Левицька, В. М.; Фаріон, Д. М.; Шморгун, Юрій Володимирович; Урванцева, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У монографії вперше системно досліджено наукові положення та методологічні аспекти щодо змісту інвестиційного процесу на макро- та мікрорівні та запропоновано напрями його активізації в умовах глобальних викликів. Визначено ...
  • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА 

   Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Киян, Єгор Михайлович; Киян, Егор Михайлович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
   У статті проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності України з країнами МЕНА — макрорегіон Близького Сходу та Північної Африки, а саме: а) торгівля товарами і послугами; б) прямі інвестиції (акціонерний ...
  • Асиметрія інформації в дослідженні інформаційної прозорості фінансових установ 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)
  • Безготівкове суспільство та значення готівки для населення 

   Зінченко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
  • Бюджетно-податкові важелі стимулювання інноваційної активності 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, I. V.; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено важелі державного стимулювання інноваційної активності в економіці країни. Розглянуто іноземний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Визначено проблеми застосування бюджетно-податкових стимулів ...
  • Бюджетно-податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ООО «Научный мир», 2014-12)
   У роботі розглядають бюджетні та податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
  • Визначення сутності та ролі інституційних інвесторів на фінансовому ринку України 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-27)
   У статті розглянуто теоретичні аспекти діяльність інституційних інвесторів, які функціонують на фінансовому ринку України. Систематизовано підходи до складу інституційних інвесторів, висвітлено їх значення та роль, як ...
  • Використання навчальних тренінгів у процесі викладання дисципліни «Фінансові інвестиції» 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Впровадження механізму відтворення соціального капіталу з метою формування умов стійкого економічного зростання 

   Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Аналіз економічної динаміки країни дав змогу виявити ознаки низького рівня інвестицій, повільного зростання виробництва, слабкої диверсифікації промисловості, повільного зростання продуктивності, поганих умов на ринку ...
  • Географія бірж українських ІРО 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Дорошенко, Святослав Ігорович; Doroshenko, Svjatoslav; Дорошенко, О. І.; Doroshenko, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-18)
   У статті розглянуто критерії вибору біржі для здійснення ІРО, аналіз первинних публічних розміщень українських компаній на міжнародних фондових біржах та альтернативні платформи для розширення географії розміщень українських ...
  • Державна підтримка формування інноваційної інфраструктури 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
  • До питання визначення інвестиційної безпеки та чинників впливу на неї 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-10)
  • «Діджитализация» як головний тренд розвитку економіки 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
  • Економічна та інвестиційна безпека в Україні в контексті глобальних викликів 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Mykolas Romeris University, 2018)
   У статті обґрунтовано теоретичні аспекти визначення економічного змісту понять «економічна безпека» та «інвестиційна безпека». З’ясовано їх місце в забезпеченні національної безпеки держави. Досліджено систему індикаторів ...
  • Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ВНЗ «Національна академія управління», 2009)
   У статті досліджено діяльність кредитних компаній, які є новим видом кредитних установ в Україні і разом з кредитними спілками і ломбардами формують небанківський сектор кредитних установ. Розкрито сутність і специфіку ...
  • Кредитні рейтинги як інструмент оцінки кредитного ризику 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-15)
   У статті розглянута сутність та необхідність використання кредитних рейтингів при інвестуванні у цінні папери, обґрунтовано підвищення значення кредитний рейтингів в умовах нестабільності, розглянуто різні види кредитних ...
  • Криптовалюта: особливості становлення та переваги в умовах глобалізації 

   Мельник, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
  • Математичне моделювання щільності акцій в скінченому проміжку цін 

   Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, S. D.; Волощук, Сергей Дмитриевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Jurkiewicz, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто динамічну модель щільності розподілу акцій з дискретними початково-крайовими умовами. Систему початково-крайових умов перетворено до інтегрального вигляду. Побудовано функцію щільності розподілу акцій, яка є ...
  • Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Міністерство фінансів України, 2009)
   The authors examine theoretical aspects of credit companies’ activity, especially some non-banking credit establishments which are functioning at the financial market of Ukraine; systematize scientific views on the listing ...