Now showing items 1-2 of 2

  • Актуальні питання вибору системи інформаційно-аналітичної підтримки на підприємствах 

   Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Формування, ранжування та оцінювання цілей управлінських рішень 

   Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Suslov, O.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна; Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті викладено теоретичні засади та інструментарій формування, ранжування та оцінювання множини цілей у процесі генерування альтернативних варіантів управлінських рішень в умовах ризику. Формування множини цілей ...