Now showing items 1-1 of 1

    • Державне фінансування науки та його вдосконалення 

      Акименко, Юлія Ігорівна; Akymenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-12)
      Предметом дослідження є видатки на наукову діяльність, що здійснюються в рамках фінансування державного бюджету. Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень щодо фінансування науки, визначення основних проблем ...