Now showing items 1-12 of 12

  • CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іванюк, Катерина Богданівна; Ivaniuk, Kateryna; Иванюк, Екатерина Богдановна (Харківський національний економічний університет, 2015)
   У статті досліджено один з методів управління прибутком – «CVР-аналіз». Основну увагу зосереджено на розробці теоретичних і практичних рекомендацій, що забезпечать полегшення практичного використання вітчизняними підприємствами ...
  • Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Білоцька, Інна Анатоліївна; Bilotska, I.; Белоцкая, Инна Анатольевна; Старушик, Юлія В.; Starushyk, Y. (Класичний приватний університет, 2015)
   У статті висвітлено роль приватного сектору в подоланні корупції. Виходячи з результатів проведеного аналізу, доведено необхідність застосування в українській практиці системи комплаєнс як важливого превентивного методу ...
  • Детермінанти фінансового контролінгу на торгівельному підприємстві 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Муха, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
  • Ковенанти як інноваційний інструмент фінансового управління кредитними ризиками 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Савочка, Віталій; Savochka, Vitalii (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
   В статті розкрито зміст понять «ковенант» та «фінансовий ковенант». Розроблено класифікацію ковенантів з їх поділом на позитивні та негативні, фінансові та нефінансові. Здійснено систематизацію поширених в закордонній та ...
  • Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна (Міністерство фінансів України, 2014)
   У статті обґрунтовано науково-методичний підхід до формування системи контролінгу ризиків проектів державно-приватного партнерства (ДПП) як інформаційно-аналітичної бази прийняття управлінських рішень. Мета дослідження ...
  • Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Самбірський, Мар’ян; Sambirskyi, Marian Sambirskyi; Самбирский, Марьян (Міністерство фінансів України, 2015)
   У статті проаналізовано особливості корпоративного фінансування за кризових явищ на українському фінансовому ринку. Визначено ключові фактори, що обумовлюють вибір інструментів фінансування корпоративного сектору на сучасному ...
  • Методи оцінки та розподілу ризиків проектів ДПП 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nagornyi, Ie. O.; Нагорный, Евгений Александрович (Луцький національний технічний університет, 2015)
   статті розглянуто основні методи аналізу, оцінки та розподілу ризиків проектів державно-приватного партнерства. Виокремлено основні методи оцінки ризиків, які можуть бути використані в сучасних економічних реаліях розвитку ...
  • Особливості інвестування в проекти державно-приватного партнерства 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nahornyi, Ie. O.; Нагорный, Евгений Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Досліджено інвестиційні аспекти проектів ДПП. Визначено специфічні ознаки виробничої і соціальної інфраструктури як основного об’єкту інвестування в процесі ДПП. Визначено привабливість проектів ДПП для держави і приватного ...
  • Перспективні напрями фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nagornyi, Ie. O.; Нагорный, Евгений Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У статті досліджено теоретичні питання методів та форм фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні. Висвітлено основні форми фінансування проектів державно-приватного партнерства у світовій практиці. ...
  • Порядок упровадження на підприємстві системи контролінгу 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна (Международное научное объединение экономистов «Консилиум», 2013-09-20)
  • Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Нагорний, Євген Олександрович; Nagornyi, Ie. O. (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016)
  • Управління буферами витрат інвестиційних проектів у системі стратегічного контролінгу 

   Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babiak, Nataliya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Лозіна, І. А.; Lozina, I. A.; Лозина, И. А. (Херсонський державний університет, 2015)
   Статтю присвячено поглибленню теоретико-методичних засад планування витрат інвестиційного проекту як складової стратегічного контролінгу на підприємстві. Наведено авторське визначення інвестиційного проекту та буферу на ...