Now showing items 1-12 of 12

  • Аграрна економіка у контексті інноваційного розвитку 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-18)
   Інноваційна діяльність є важливою складовою прискореного розвитку сільського господарства, підвищення його конкурентоспроможності й ефективності. В статті проаналізовано стан інноваційної діяльності в аграрному секторі, ...
  • Впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-03)
   У статті досліджено сутність поняття «впровадження» та його зв’язок із суміжними поняттями «трансфер» і «комерціалізація». Запропоновано послідовність етапів процесу впровадження інноваційних технологій. Розглянуто ...
  • Відкриті інновації як інструмент управління інноваційним процесом 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   У статті розглянуто основні підходи, принципи розвитку відкритих інновацій, а також перспективи їх використання в Україні.
  • Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  • Кадрові питання в умовах цифрової економіки 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Методологічні аспекти системного дослідження наукових проблем 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   В статті досліджено поняття «система» та її властивості, особливості системного підходу, системного аналізу. Розкрито сутність наукової проблеми як системи, порядок її структуризації при науковому дослідженні.
  • Модель освітнього бізнес-процесу 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Організація науково-дослідної роботи студентів 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  • Особливості статистичного виміру інноваційних процесів на аграрних підприємствах 

   Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розкрито особливості статистичного обстеження інноваційних процесів в сільському господарстві. Розглянуто результати обстеження інноваційних процесів на аграрних підприємствах та обґрунтовано необхідність регулярного ...
  • Перспективи розвитку аграрної вищої освіти в процесі євроінтеграції 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-11)
  • Індивідуалізація навчання в умовах використання інноваційних технологій 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Інноваційна діяльність університету 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)