Now showing items 1-1 of 1

    • Сценарії геоекономічного розвитку Азербайджанської Республіки 

      Гаджиєва, Чешмі Шамседдін кизи; Hajiyeva, Cheshmi (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-01)
      У статті системно проаналізовано можливі сценарії геоекономічного розвитку Азербайджану в контексті мультиваріативності та багатовекторності існуючої парадигми економічного розвитку країни. Методологічні засади дослідження ...