Now showing items 1-1 of 1

    • Якісні основи організації навчання і розвитку персоналу підприємства 

      Гавренкова, Вікторія Володимирівна; Havrenkova, Viktoriia; Гавренкова, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
      Стаття присвячена дослідженню якісних основ організації процесів навчання і розвитку персоналу підприємства. Обґрунтовано доцільність вживання термінів «навчання» і «розвиток» для позначення якісної трансформації людських ...