Now showing items 1-1 of 1

    • Державні облігації на фінансовому ринку України 

      Маєтна, Ірина Сергіївна; Maietna, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
      Розкрито економічну сутність державних облігацій. Розглянуто законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері функціонування ринку державних облігацій. Проаналізовано сучасний стан ринку державних облігацій ...