Now showing items 1-6 of 6

  • Features and Prospects of Online Education Platforms 

   Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Оберемчук, Валентина Феодосиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-27)
  • Бренд роботодавця та стратегічні орієнтири його розвитку 

   Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Дегтяр, О. В. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
   В статті розкрито сутність концепції бренду роботодавця та висвітлено механізми розвитку бренду роботодавця. Результати анкетування та власного дослідження брендів проаналізовано з точки зору формування успішної ...
  • Модели управления инвестиционными рисками в сфере разработки информационных систем 

   Плющ, Олег Борисович; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Драчев, Д. Ю (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
   Предложена комбинированная модель оценки инвестиционных рисков, которая позволяет всесторонне оценить целесообразность вложения инвестиций в высокорисковые ИТ-проекты. Модель может использоваться для оценки рисков ...
  • Планирование и организация информационных технологий экстренных служб как сервиса электронного правительства 

   Плющ, Олег Борисович; Plyushch, Oleg; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Гордиенко, Наталья Анатольевна; Gordienko, Natalya; Гордієнко, Наталія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11)
  • Стратегія брендингу: створення, розвиток, збільшення вартості бренду 

   Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11)
  • Інструменти формування успішного бренду підприємства як роботодавця 

   Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-13)
   У статті розкрито сутність і переваги формування бренду роботодавця. На основі результатів існуючих досліджень визначено основні критерії наявності у підприємства бренду роботодавця; обґрунтовано доцільність використання ...