Now showing items 1-2 of 2

  • Управління конкурентоспроможністю підприємства 

   Клименко, Світлана Михайлівна; Клименко, Светлана Михайловна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelyanenko, Tetyana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Барабась, Дмитро Олександрович; Барабась, Дмитрий Александрович; Дуброва, Оксана Станіславівна; Дуброва, Оксана Станиславовна; Вакуленко (Осокіна), Алла Вікторівна; Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення щодо вивчення дисциплін «Управління конкурентоспроможністю підприємства» бакалаврського та магістерського рівнів підготовки студентів КНЕУ імені ...
  • Фактори виробництва підприємства постіндустріальної епохи 

   Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelyanenko, Tetyana; Омельяненко, Татьяна Владимировна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
   Виділено базові фактори виробництва підприємства постіндустріальної стадії суспільно-економічного розвитку. Диференційовано якісні зміни у характері, співвідношеннях, комбінаційних зв’язках факторів виробництва.