Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток органічного сільського господарства в умовах євроінтеграції 

      Русак, Oлена П.; Rusak, Olena; Паламарчук, Tетяна M.; Palamarchuk, Tatiana; Чугаєвська, Світлана В.; Chugaievska, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
      Виробництво органічної продукції в Україні є одним з пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектора, який сприятиме вирішенню питань як продовольчого забезпечення населення, так і покращенню здоров’я нації та екологічного стану ...