Now showing items 1-9 of 9

  • Strategic Priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership 

   Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Chuzhikov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Gechbaia, Badri; Kharaishvili, Eter; Abralava, Anzor; Tsiklashvili, Natela; Aroshidze, Paata; Mamuladze, Gela; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Shalimova, Nataliia; Kuzmenko, Halyna; Osetskyi, Valerii; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Zaremskyi, Borys; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Іванівна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Dyakon, Antonina; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Kharazishvili, Yurii; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станіславович; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Ruduha, Nataliia; Levchenko, Oleksandr; Levchenko, Anna; Tkachuk, Olga; Tsarenko, Ilona (Batumi Navigation Teaching University, 2018-04-02)
   The monograph is devoted to the study of the main priorities of development of two countries with similar conditions, similar destinies, economic and intellectual potential. The monograph presents the results of many years ...
  • Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій 

   Гечбая, Бадрі; Gechbaia, Badri; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Наталія Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В статті розкрито концептуальні основи фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах. Оскільки інноваційний розвиток всіх суб’єктів глобальної економіки відіграють ключову роль у забезпеченні їх конкурентоспроможності, ...
  • Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України 

   Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola; Войчак, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розкрито закономірний характер зростання частки високотехнологічного експорту в загальному обсязі світового експорту і торгівлі в цілому. Показано тенденції географічних і галузевих зрушень високотехнологічного експорту ...
  • Концепція відкритих інновацій та її використання транснаціональними корпораціями в Україні 

   Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір’якова, М. Є. (Національний авіаційний університет, 2013)
   В статті обґрунтовано доцільність використання концепції відкритих інновацій на конкретних прикладах діяльності ТНК. Здійснено аналіз стану та перспектив використання компаніями моделі відкритих інновацій. Представлені ...
  • Перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Туркменістаном 

   Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Загородній, Ігор Петрович; Загородний, Игорь Петрович (Національний авіаційний університет, 2013)
   В статті розглянуто розвиток та сучасне двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною та Туркменістаном. Виявлено національні інтереси країн України та Туркменістану у двостороннтому торговельно-економічному ...
  • Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій 

   Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір'якова, Марина Є.; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Е. (Національна академія управління, 2013)
   У статті узагальнено досвід діяльності провідних транснаціональних корпорацій в інноваційній сфері. Запропоновано інтегровану систему інноваційного менеджменту. The article generalizes the best practices of the leading ...
  • Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій 

   Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Кір’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
   Стаття присвячена дослідженню сучасних механізмів реалізації стратегій корпоративної соціальної відповідальності транснаціональними корпораціями. Показано необхідність узгодження відповідальних ініціатив з стратегіями ...
  • Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту 

   Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено сутність та особливості експорту високотехнологічної продукції в умовах глобальної конкуренції, проведено класифікації його моделей на корпоративному рівні. Виявлено особливості корпоративної мотивації ...
  • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг 

   Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій ...