Now showing items 1-1 of 1

    • Інвестиційна діяльність пенсійних фондів в Україні та країнах центральної та Східної Європи 

      Радзієвська, Вікторія Миколаївна; Radziievska, Viktoriia; Радзиевская, Виктория Николаевна; Селютіна, Альвіна Сергіївна; Seliutina, Alvina; Селютина, Альвина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      У зв’язку з активізацією інтеграційних процесів України до Європейського союзу постало питання розбудови повноцінного ринкового середовища згідно зі стандартами ЄС. Для створення передумов довгострокового сталого розвитку ...