Now showing items 1-18 of 18

  • China’s experience as a guideline for attracting FDI into Ukrainian economy 

   Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрій Миколайович; Сафонов, Юрий Николаевич; Kharyna, Uliana; Харіна, Ульяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   This article aims at drawing similarities between the economies of the People’s Republic of China and Ukraine and using Chinese experience as a guideline for developing national investment potential.
  • Аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Масленніков, Є. І.; Maslennikov, E. I. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   У даній статті розглянуто аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством. Досліджено склад та джерела аналітичної інформації; система взаємозв’язку фінансової звітності з ...
  • Антикризове управління національною економікою 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
  • Державне регулювання кластеризаційної політики України 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2013)
   У статті розглядаються питання державної кластерної політики в Україні; розкрито питання агропромислового виробництва, забезпечення відповідності інструментів державного регулювання, їх інжинірингу, особливостям об'єктів ...
  • Економічні складові державного регулювання виробництва текстильної сировини в Україні 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У статті розглядаються проблеми державного регулювання та економічна оцінка господарських процесів в Україні; розкрито питання забезпечення відповідності інструментів державного регулювання, їх інжинірингу, проектуванню ...
  • Житлова сфера в Україні: стан та тенденції розвитку 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Євтєєва, В. Г.; Evteeva, V. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У статті досліджено особливості ринку житла, його місце та роль у соціально-економічному розвитку країни. Проаналізовано первинний та вторинний ринки житла; розкрито категорію “житло” через взаємодію ринку житлових послуг ...
  • Концептуальні аспекти управління фінансовими ресурсами установи соціального спрямування 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Патинська, М. М.; Patynska, M. M. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015)
   У статті розглянуто концептуальні аспекти управління фінансовими ресурсами установи соціального спрямування. Визначено сутність системи управління фінансовими ресурсами, теоретично обґрунтовано основні концепти управління ...
  • Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Григор'єв, Г. С.; Hryhoriev, H. S. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2018)
   У даній статті розглянуто формування механізму державного регулювання фінансово-економічних процесів. Досліджено сутність механізмів державного регулювання. Запропоновано сегментацію компонентів механізму державного ...
  • Перспективи розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   У статті проаналізовано масштаби трансформацій в житловому іпотечному кредитування необхідних для набуття ним статусу суспільно значимого інструменту вирішення житлової проблеми в Україні. Обґрунтовано висновок, що необхідні ...
  • Перспективні напрями удосконалення механізмів регулювання закладами охорони здоров’я 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Матукова-Ярига, Д. Г.; Matukova-Yaryha, D.; Матукова-Ярыга, Д. Г. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016)
   У статті розглянуто основні тенденції сучасного впливу ринкової системи на галузь охорони здоров’я та результативність закладів охорони здоров’я. Зазначено, що саме в галузі охорони здоров'я реалізуються фундаментальні ...
  • Про механізми залучення та джерела фінансування інвестицій у будівництво житла в Україні 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Євтєєва, В. Г.; Evteeva, V. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2013)
   У статті розкрита роль інвестицій для підприємств будівельної сфери. Залежно від джерела інвестицій та способу їх залучення визначено три основних механізми фінансування будівництва: ринковий, державний та змішаний. Визначені ...
  • Реалізація організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Осадчук, Юлія Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Досліджено основні напрями використання фінансового забезпечення, в рамках яких повинен реалізуватись організаційно- економічний механізм фінансування розвитку споживчої кооперації України.
  • Система будзаощаджень як шлях для вдосконалення житлового іпотечного кредитування в Україні 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014)
   У статті обґрунтовано значення параметрів системи будзаощаджень, при яких вона зможе відігравати роль ефективного інструмента вирішення житлової проблеми в Україні. Встановлено, що оптимальний термін накопичувальної ...
  • Система міжрегіональних потоків фінансових ресурсів депозитно-кредитного ринку 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2013)
   У статті проведено аналіз системи міжрегіональних потоків фінансових ресурсів депозитно-кредитного ринку. Показано місце кредитно-депозитного брокера на фінансовому ринку регіону. Визначено, що ефективно організована ...
  • Удосконалення механізмів надання соціальних послуг в умовах децентралізації 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Патинська, Марина Михайлівна; Патинская, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
   Здійснено аналіз законодавчо-правової бази щодо надання соціальних послуг в Україні. Висвітлено проблеми розвитку надання соціальних послуг в умовах децентралізації. Запропоновано напрями вдосконалення механізмів забезпечення ...
  • Функціонування інформаційних інститутів на фінансовому ринку 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У статті проведено аналіз інформаційної інфраструктури фінансового ринку в регіональному аспекті. Проведено паралелі з розвитком аналогічної інфраструктури в розвинутих країнах. Представлено недостатність інформаційно-ін ...
  • Інституціоналізм в умовах трансформації АПК 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У статті розкриваються інституціональні типи ринкового господарства, інституціональні аспекти державного регулювання економіки, визначаються приклади інституційного середовища, яке може забезпечити ефективне управління ...
  • Інформаційний моніторинг фінансових ринків на державному рівні 

   Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2013)
   У статті проаналізовано інформаційне середовище на фінансових ринках. Визначено інформаційні асиметрії, які виникають внаслідок інформаційної взаємодії основних суб'єктів на фінансовому ринку. Запропоновано проводити ...