Now showing items 1-1 of 1

    • Технології макрофінансового бюджетування та їх використання в Україні 

      Якимчук, Наталія Ігорівна; Yakymchuk, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-01-30)
      Об’єктом дослідження виступає макрофінансове бюджетування в Україні. Вивчається сукупність відносин між учасниками бюджетного процесу, що виникають під час середньострокового планування видатків бюджету із застосуванням ...