Now showing items 1-1 of 1

    • Стратегія як об’єкт та інструмент антикризового управління підприємством 

      Ганнеча, Олександр Михайлович; Gannecha, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-16)
      У даній статті розкрито сутність стратегії підприємства, подано класифікацію стратегій за рівнями управління підприємства, розглянуто стратегію підприємства як об’єкт та інструмент антикризового управління.