Now showing items 1-1 of 1

    • Трансформація ціннісних орієнтирів сучасного університету 

      Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, 2011)
      Розглянута еволюційна динаміка моделей розвитку Університету, дана порівняльна їх характеристика, проведена структурна діагностика сучасної трансформації інституційної функції Університету та визначені його основні ціннісні ...