Now showing items 1-1 of 1

    • Право міжнародних договорів: історія та сучасність 

      Київець, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
      Стаття присвячена розвитку базової галузі міжнародного публічного права — права міжнародних договорів. Визначено етапи становлення окремих інститутів галузі.