Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасні детермінанти електронної комерції в сегменті В2В 

      Краморенко, Н. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
      У статті описано характерні риси, масштаби та рівень розвитку електронної комерції В2В у країнах і регіонах світу в контексті індикаторів використання інформаційно-комп’ютерних технологій у бізнесі.