Now showing items 1-1 of 1

    • Методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці 

      Новак, І. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-15)
      Сформульовано основні методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці та аргументовано актуальність його запровадження в Україні. Показано диференціацію середньої заробітної плати за видами діяльності. ...