Now showing items 1-1 of 1

    • Интеллектуализация трудового потенциала 

      Квитка, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17)
      У статті розглядаються та аналізуються процеси інтелектуалізації трудового потенціалу країни, а також приводиться порівняння категорії трудового потенціалу з людським потенціалом.