Now showing items 1-1 of 1

    • Паблік рілейшнз у сфері освіти 

      Троян, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
      В даній статті вказано про необхідність застосування засобів паблік рілейшнз (РR) в сфері освітніх послуг. Вказані пропозиції щодо розробки бренду освітньої установи. Розроблена РR — програма на основі відомої формули ...