Now showing items 1-3 of 3

  • Реконструкція математичної моделі динаміки врожайності за даними часових рядів 

   Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   Використовуючи методику реконструкції динамічних математичних моделей неавтономних систем із циклічним впливом за даними часових рядів побудовано математичну модель динаміки врожайності озимої пшениці. Модель використано ...
  • Статистичне моделювання рентабельності вирощування зернових в Україні 

   Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   В статті узагальнено досвід автора в галузі прогнозування часових рядів урожайності озимої пшениці для областей України. Виявлено сильний кореляційний зв’язок між рентабельністю вирощування зернових і валовим збором за два ...
  • Статистичний аналіз кластерів у часових рядах врожайності зернових 

   Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
   Використовуючи методику бінарних символьних ланцюгів проведено дослідження статистики кластерів у часових рядах врожайності озимої пшениці. Це дозволило оцінити ступінь стохастичності кожного часового ряду та віднести його ...