Now showing items 1-2 of 2

  • Socio-economic problems of social infrastructure and alternative ways of solving 

   Novikov, V.M. (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
   Are examined the problems of the resource guarantee of development of social infrastructure. Defined the role of alternative institutional forms, such as social dialogue, publicprivate partnership in the investment support ...
  • Соціально-економічні проблеми інфраструктури й альтернативні шляхи їх вирішення 

   Новіков, В. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Розглянуто проблеми ресурсного забезпечення розвитку соціальної інфраструктури. Визначена роль таких альтернативних інституціональних форм, як соціальний діалог, державно-приватне партнерство в інвестиційній підтримці ...