Now showing items 1-1 of 1

    • Модель оцінки інноваційного потенціалу країни 

      Скоробогатова, Н. Є.; Чеберніна, А. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
      Досліджено сутність і складові інноваційного потенціалу країни. Проаналізовано наявні методології його визначення. Систематизовано та розширено перелік показників інноваційного потенціалу країни, на основі яких запропоновано ...