Now showing items 1-1 of 1

    • Роль транснаціональних банків у контексті трансформації глобальної економіки 

      Оглобля, Ярослава Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-13)
      У статті проаналізовано підходи до визначення ключових елементів системи міжнародного банківництва, розкрито сутність поняття «транснаціональний банк» та визначено його сучасне значення в умовах фінансової глобалізації.