Now showing items 1-2 of 2

  • Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу 

   Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviychuk, Andriy; Матвейчук, Андрей Викторович; Клебан, Юрій В.; Kleban, Yurii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті запропоновано методологічний підхід та алгоритм розбиття кількісних змінних на категорії із забезпеченням дотримання тренду в значеннях їх показників вагомості ознаки (WOE). У процесі аналізу спеціалізованої ...
  • Біннінг у нейромережевих скорингових моделях 

   Коляда, Юрій Васильович; Kolada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Бондар, Володимир А.; Bondar, Volodymyr; Бондарь, Владимир А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена розробці методологічного підходу до категоризації вхідних показників економіко-математичних моделей оцінювання кредитоспроможності позичальників комерційних банків. Основою математичного інструментарію ...