Now showing items 1-1 of 1

    • Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу у сфері фахової комунікації 

      Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla Volodymyrivna; Капуш, Алла Владимировна (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009)
      У статті розглянуто типові проблеми при подоланні лінгвоетнічного бар’єру у сфері фахової комунікації. Аналізується обумовленість соціальними та культурними чинниками інформації, яку можуть містити окремі мовні одиниці у ...