Now showing items 1-1 of 1

    • Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики 

      Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko V.; Товстенко, Виктория Ростиславовна (ДВНЗ «Вінницький державний педегогічний університету імені Михайла Коцюбинського», 2015)
      У статті проаналізовано основні аспекти вивчення жаргонної лексики, з'ясовано її місце в структурі словникового складу сучасної української мови. Доведено, що жаргони є джерелом поповнення просторіччя, яке формується ...