Now showing items 1-1 of 1

    • Гендерна мобільність на ринку праці 

      Галустян, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
      Статтю присвячено аналізу гендерних особливостей трудової мобільності на ринку праці, визначаються чинники, які впливають на формування потоків трудової мобільності. Охарактеризовано причини економічної, територіальної та ...