Now showing items 1-1 of 1

    • Концепція забезпечення продовольчої безпеки Одеського регіону 

      Басюркіна, Н. Й. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      У статті висвітлено теоретичні засади формування концепції забезпечення продовольчої безпеки регіонів, проаналізовано стан продовольчої безпеки і місце Одеської області в економіці України. Обґрунтовано стратегічні напрями ...