Now showing items 1-1 of 1

    • Основні напрями вдосконалення діяльності професійних спілок в Україні 

      Соколов, Д. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-30)
      У статті досліджено та визначено актуальні проблеми в сфері діяльності профспілок в Україні. На основі проведеного дослідження запропоновано основні напрями вдосконалення діяльності професійних спілок через провадження ...