Now showing items 1-1 of 1

    • Критерії аналізу закритих монополій 

      Єргін, С. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
      У статті зроблено спробу ідентифікації існуючих трактувань категорії «закрита монополія», основних наукових підходів до її вивчення і удосконалення методів їх державного регулювання.