Now showing items 1-1 of 1

    • Відносини з інвесторами в системі сучасного банківського менеджменту 

      Івасів, Ігор Богданович; Ивасив, Игорь Богданович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
      В роботі розглянуто роль зв’язків з інвесторами в процесі управління вартістю банківської фірми. Визначено вплив IR на репутацію банку і, таким чином, на його вартість. Запропоновано алгоритм програми зв’язків з інвесторами ...