Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасні підходи у вивченні дисципліни «Менеджмент персоналу» 

      Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02)
      Акцентується увага на зміні ролі студентів у навчальному процесі з пасивного спостерігача до активного учасника в навчальному процесі. Стверджується , що стратегічним напрямком у викладання дисципліни повинно бути використання ...