Now showing items 1-1 of 1

    • Сучасні підходи до мотивації інтелектуальної активності персоналу підприємства 

      Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-25)
      Розглянуто поняття інтелектуальної активності персоналу та систематизовано чинники, що на неї впливають. Досліджено можливості самомотивації працівника до інтелектуальної трудової діяльності. Запропоновано сукупність заходів ...