Now showing items 1-5 of 5

  • Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку крізь призму законодавчих новацій 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2017)
   Зроблено огляд змін щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Проведено порівняльний аналіз змін Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку в розрізі наступних ...
  • Забезпечення, непередбачені зобовязання і активи в міжнародному бухгалтерського обліку державного сектору 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
   У статті розглянуті основи бухгалтерського обліку забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Висвітлено порядок визнання, ...
  • Правове регулювання експортної діяльності в Україні 

   Комарницький, Д. С.; Komarnytskyi, D. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   В даній статті досліджуються питання правового регулювання експортної діяльності в Україні та державної підтримки експорту товарів, робіт та послуг українського походження. Зроблено висновок про те, що сучасний політичний ...
  • Резерви на оплату відпусток: обліково-юридичний аспект 

   Топоровська, Анна Михайлівна; Toporovska, Anna; Топоровская, Анна Михайловна; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ТОВ «Екаунтінг», 2016)
   У статті розглянуто питання відображення резерву на оплату відпусток в обліково-юридичному аспекті. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності підприємств при формуванні та використанні ...
  • Соціальна відповідальність як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

   Лупак, Р. Л.; Lupak, R. L.; Качмар, Н. М.; Kachmar, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Надано характеристику передумов формування соціальної відповідальності як складової забезпечення конкурентоспроможність підприємства. Визначено акценти забезпечення конкурентоспроможності підприємства згідно підходів до ...