Now showing items 1-1 of 1

    • Дослідження сучасного стану житлово-комунального господарства Донецької області 

      Ільїн, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-10)
      Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій функціонування житлово-комунального господарства як важливої складової соціальної інфраструктури Донецької області. Проаналізовано показники забезпеченості населення житлом, ...