Now showing items 1-1 of 1

    • Методичне забезпечення оцінки іміджу як складової внутрішнього маркетингу підприємства 

      Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaidak, Mikhail; Сагайдак, Михаил Петрович (Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013)
      У статті узагальнено наукові підходи до визначення сутності дефініції «імідж», структуровано його компоненти в системі внутрішнього маркетингу підприємства. Доведено, що PR та засоби іміджмейкінгу є дієвим способом ...