Now showing items 1-1 of 1

    • Маржинальний аналіз в тактичному управлінні підприємством 

      Герасимович, Анатолій Михайлович; Gerasimovitch, Anatoliy; Герасимович, Анатолий Михайлович; Михальська, О. Л.; Mykhalska, O. L. (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
      Здійснено апробацію методики маржинального аналізу з використанням "точки беззбитковості" на предмет ії практичного застосувапня на прикладі олійножuрового підприємства та вибору найбільш ефективних господарсько-фінансових ...