Now showing items 1-2 of 2

  • Вчительство як інструмент антирелігійної пропаганди в сільській школі 1920–1930-х років (на прикладі Чернігівщини) 

   Топчій, Олександр Сергійович; Topchiy, O. S.; Топчий, Александр Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Досліджуються основні напрями та методи антирелігійної політики радянської влади в сільській школі на Чернігівщині впродовж 1920–1930-х рр. З’ясовано організаційні та інституційні засади реалізації антирелігійної політики ...
  • Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії 

   Омельчук, В. В; Omelchuk, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
   Розглянуто вплив іконоборcтва на політико-правову модель Візантійської імперії. З’ясовано обставини уваги держави до іконоборства, зумовлені суперечностями між управлінсько-регулятивною діяльністю держави та інтересами ...