Now showing items 1-1 of 1

    • Метод систематизації витрат — випуску 

      Самченко, Наталія Костянтинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-02)
      У статті запропоновано метод систематизації витрат — випуску для перерахунку таблиць «витрати—випуск» у споживачів у аналогічні таблиці в постійних цінах базисного року.