Now showing items 1-5 of 5

  • Економетричні моделі динаміки у прогнозуванні бюджетоутворюючих податків 

   Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2009)
   У статті досліджені методи прогнозування податкових надходжень на основі аналізу часових рядів; аналізуються можливості застосування тих чи інших методів; розглядається доцільність застосування трендових моделей; наголошується ...
  • Моделирование динамики мировых фондовых индексов 

   Катунина, Ольга Сергеевна; Katunina, Olga; Катуніна, Ольга Сергіївна (Харківський національний економічний університет, 2017)
   В статье рассмотрены вопросы моделирования динамики экономической системы, которая описывается совокупностью показателей из некоторых основных мировых фондовых индексов. Обоснована практическая возможность применения ...
  • Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу 

   Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, A.; Бегун, Анатолий Владимирович; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, J.; Игнатова, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   На сьогоднішній день питання оцінювання ефективності діяльності малого та середнього бізнесу займає ключове місце в економічних дослідженнях. Основними труднощами для малих інноваційних підприємств є залучення фінансово-кредитних ...
  • Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца 

   Грицюк, П. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації ...
  • Побудова динамічних факторних моделей для прогнозування розвитку економічних систем 

   Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Одеський національний економічний університет, 2019)
   У статті розглянуто моделювання динамічних економічних систем, еволюція яких описується системою спостережуваних змінних. Використано методологію динамічного факторного моделювання, побудовано математичну модель, що ...