Now showing items 1-1 of 1

    • Стратегічний контролінг як інструмент антикризового управління на підприємстві 

      Єрьомін, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-11-23)
      У статті запропоновано схему взаємодії підсистеми антикризового управління та стратегічного контролінгу на підприємстві. Обґрунтовано необхідність застосування антикризового управління на підприємствах швейної галузі України.